Friluftsupplevelser som ett sätt att finna sig själv

Det har blivit allt mer populärt att använda friluftsupplevelser som en form för självförverkligande. Särskilt populärt har det blivit att resa utomlands för att besöka platser som anses exotiska eller fysiskt och psykiskt krävande. Målet är att utmana sig själv och att växa som människa, någonting som anses mer och mer viktigt i denna karriär- prestationsinriktade tid. Flera äventyrsresebolag har växt fram under senare år, och de har fokuserat på att erbjuda de mest populära friluftsupplevelserna.

En mycket omtalad friluftsupplevelse är att bestiga höga berg som Mount Everest och Kilimanjaro. Bergsbestigning ställer höga krav på konditionen och styrkan hos deltagaren. och kräver även mental styrka och envishet för att kunna ta sig ända till toppen. När man bestiger berg rekommenderas att man vandrar i en grupp om flera deltagare, och tar hjälp av guider som känner till berget, dess faror och lämpliga vandringsleder. Känslan av att ha klarat av något så svårt och farligt som bergsbestigning, ger en rejäl och permanent boost för självkänslan, och förblir ett trevligt samtalsämne under lång tid framöver.

Någonting annat som länge varit populärt, är att besöka Inkaruinerna i Machu Picchu. Ruinerna ligger i bergskedjan Anderna och nås via långa och branta vandringsleder, med vacker, mytomspunnen och långsträckt utsikt över snötoppade berg och tropisk skog. Vandringen ställer mindre krav på konditionen än vad bergsbestigning gör, men belönar vandraren med samma känsla av fullbordan och ökat självförtroende.

Förutom dessa alternativ finns förstås äventyrsresor utan stränga fysiska krav, som exempelvis safari i Afrika eller ridning i Mongoliet.